Caedva Gaenvid je elfský hřbitov nacházející se v Aedirnu. Kdysi zde žilo společenství Aen Seidhe, kde vládl král Caellad. V roce 1267 toto pohřebiště bylo pod ochranou komanda Scoia'tael, kterému velel elf Eldain. Zde byl také jeho oddíl nakonec poražen armádou královny Meve a Eldain zahynul.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.