Starosta Mahakamu, konzervativní, autoritativní trpaslík, který zajistil neutralitu Mahakamu při válce s Nilfgaardem a zamezil verbování a vlivu Scoia'tael v Mahakamu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.