Error: soubor není platný nebo neexistuje

Breza vesnice, která byla zbourána, byla pravděpodobně někde v Dolním Sodennu, ale možná v Brugge. Jeden se stařešinů se jmenuje Hector Laabs.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.