FANDOM


Bremervoord je hlavním městem Aglovalova knížectví a patří mezi nejzápadnější oblasti Kontinentu. Jedná se o přístavní město, proto jsou typickým pokrmem dary moře a povoláním obyvatel námořnictví.

Triss Ranuncul sebou trhla, otočila se a pokusila se proniknout zrakem tlačenicí v nálevně. Nakonec vstala od stolu, s lítostí na něm nechávajíc nedojedené tresčí filé na sardelovém másle, místní specialitu a skutečnou delikatesu. Nepotloukala se však po krčmách a tavernách Bremervoordu proto, aby ochutnávala dary moře, nýbrž aby získávala informace.

— str. 78, Věž vlaštovky 

Zaklínač 3: Divoký hon Editovat

Kromě pár zmínek o městě lze také najít nákres na Bremervoorské ostří.

Tak ty chceš plout na Skellige, jo? Co kdyby sis podříznul hrdlo teď a tady a ušetřil nám všechny ty starosti?
– odposlechnuto v přístavu Bremervoord

— Zaklínač 3: Divoký hon

Známí obyvatelé Editovat

Důležitá místa Editovat

  • Aglovalův zámek
  • Trh
  • Cech
  • Přístav
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.