Bremervoord

Bremervoord je malé knížectví, kterému panuje kníže Agloval. Leží na západ od Cidarisu a údolí Adalatte. Je to jedno z nejzápadnějších míst na kontinentě. The area has blossomed due to the trade in pearls, but recently the commerce is threatened due to deadly attacks on the fishermen who harvest the pearls.

Jedna z důležitých oblastí leží jen kousek od pobřeží. Jsou jí Dračí zuby.

Erb

Bremervoordský erb

Známí občané

Města a pevnosti

Regiony

  • Čtyři Javory
  • Dračí zuby
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.