FANDOM


Rozhodující bitva ve Velké válce, kde se srazila vojska Jihu pod vedením polního maršála Menno Coehorna se sjednocenými vojsky Severních království. Výsledek bitvy rozhodlo osobní selhání velitele jednotky nilfgaardských průzkumníků, která nedokonale prohlédla terén budoucího bojiště a nezpozorovala skryté zálohy nepřítele. Bitva rozhodla o výsledku války a ukončila veškéré ofenzivní snažení Nilfgaardu, v bitvě zmizel i nejvyšší velitel nilfgaardké armády Menno Coehorn a dal tak vzniknout mnoha lidovým pověstem. Bitva se správně měla jmenovat "Bitva u Starých Zadků", ale vzhledem k důležitosti bitvy jako povinné učební látky z dějepisu byla raději pojmenovaná až po druhé nejbližší osadě - Brenně (představte si, jak zní "Bitva u Starých Zadků" někde v hodině dějepisu nebo na setkání vojenských teoretiků, a porovnejte s "Btva u Brenny," nebo "Bitva pod Brennou").

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.