FANDOM


Bitva o most na Jaruze je jednou z mnoha bitev během druhé severní války s Nilfgaardem. Královna Lyrie a Rivie, Meve, po ztrátě

její armády, vedla partyzánský boj proti Nilfgaarďanům v Lyrii. Armáda zachránila rolníky, kteří byli zajati Nilfgaardem a nuceni pracovat, a zničila některé Nilfgaardské prapory. Když se Lyrijská vojska díky mnoha dobrovolníkům a žoldákům z Mahakamu výrazně zvýšila své počty, rozhodla se Meve překročit Yarugu a přesunout boj do Angrenu obsazeného Nilfgaardem, aby obtěžovala a zničila Nilfgaardské zásobovací linie.

HISTORIE Editovat

Na Červeném Lobindenském mostě poblíž Červeného Přístavu opustila Meve několik vojáků, aby zajistila ústup své armády. Meve nakonec potkala silnější nilfgaardská armáda v Angrenu a nemilosrdně ji zatlačila zpět do Jarugy. Lyrijci se dostali k trajektu na řece Yaruze v naději, že přinejmenším přivedou svou královnu na druhý břeh, aby ji nepřítel nezajal. Mezitím na protějším břehu se k trajektu současně dostala nilfgaardská Daerlanova brigáda, která bojovala v Lyrii. Je ironií, že trajektu právě velel Geralt z Rivie a jeho společníci, kteří se snažili dostat k druidům v Caed Dhu, aby získali informace o místě pobytu Ciri.

Geralt, Marigold, Regis, Cahir a Milva se snažili dostat na jižní pobřeží, když si všimli, že se ozbrojená skupina zaměnila za nepřítele a začala na ně střílet. Marigold dokázal ze svých praporů rozeznat, že se jedná o lyrské jednotky, ale nedokázali sdělit, že nejsou nepřítelem. Rozhodli se vrátit na severní břeh, když si uvědomili, že tato cesta byla blokována také Nilfgaarďany, a tak byli nuceni uprchnout, pomocí trajektu plout dolů po řece a vyhnout se oběma břehům. Nilfgaarďané i Lyrijci se zoufale pokoušeli dostat na trajekt a pronásledovali ho, až se nakonec všechny tři skupiny střetly u mostu poblíž Červeného přísta

Jednotky Meve, napadené nilfgaardským plukem na jižním pobřeží, tvrdě bojovaly, aby se ubránily. Díky Meve, která bojovala v předních liniích a utrpěla zranění obličeje, nebyly jednotky zdevastovány a pomalu ustupovaly směrem k mostu.

Daerlanově brigádě se však podařilo dostat k mostu jako první a okamžitě zaútočila na malou jednotku lyrské pěchoty, která měla most bránit, rozbít a donutit je ustoupit. Geralt a Cahir a ostatní společníci nepřistáli na břehu, ale na samotném mostě. Geralt a Cahir zoufale a mimo možnosti shromáždili zbývající (a prchající) lyrskou pěchotu a vedli je k protiútoku. Zastavili Nilfgaardský postup a zarazili ho na severním pobřeží, čímž zajistili lyrskou zadní část a umožnili hlavním jednotkám ustoupit přes řeku. Nilfgaarďané na severním pobřeží se připravili na protiútok, ale když viděli, jak lyrijci postupují ve svém směru, utekli a rozptýlili se. Když lyrijci přešli, most byl za nimi stržen. Po bitvě byl Geralt rytíři Meve a Reynardem Odem pro jeho významnou, byť nezamýšlenou roli v bitvě pasován na rytíře a oficiálně se stal známým jako Geralt z "Rivie".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.