FANDOM


Belhaven je město v Nazair, Nilfgaard provincii ve Svazích. Leží mezi řekami Sansretour a Newi, jižně od Riedbrune a severně od Beauclair (nachází se blízko severních hranic Toussaintu).

Město ale nijak zvlášť neprosperuje, jeho primárním zaměřením je vývoz železné rudy do města Mag Turga. V dolech pracují váleční zajatci. Právě na tomto území se zrodilo hnutí Svobodné Svahy.

 

Pevnost z kamene, z toho, který v lomu dobývají váleční zajatci. Z Lyrie, Aedirnu, poslední dobou též ze Soddenu, Brugge a Angrenu. A z Temerie. Tady, v Riedbrune, pracují asi čtyři stovky zajatců. Dalších pět set je na nucených pracích v belhavenských rudných dolech a nejmíň tisíc jich staví mosty a rozšiřuje a zpevňuje cestu do průsmyku Theodula.

—str. 150, Věž vlaštovky

 Na Geralta si v Belhavenu měl počkat Slavík a jeho hanza, varovala ho ale Angoulême.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.