Barsa je polomýtická země ležící na jih od Nilfgaardské říše spolu s Ofirem, Zangwebarem a Hannem. Podle Marigolda, který to pravděpodobně slyšel od cestujících, místní zvyky požadují, aby všechny dívky hlídaly své panenství, dokud se neprovdají.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.