Zaklínač Wiki
Advertisement

Ban Ard je město v Kaedwenu známé pro důlní těžbu a magickou akademii. Ačkoli hlavním městem Kaedwenu je Ard Carraigh, za pravou perlu tohoto státu se považuje právě Ban Ard.

Důležitá místa[]

Známí lidé[]

Zaklínač 2: vrahové králů[]

V Zaklínači 2 se často setkáváme s Brasem z Ban Ardu a také navštívíme kaedwenský tábor.

Zápis do deníku[]

Z kaedwenských měst si zmínku jistě zaslouží Ban Ard, neboť se zde nachází škola pro mladé adepty magických umění, ve které studovali mnozí velcí mistři magie. Ban Ard je také domovem obrněné korouhve, kterou kaedwenští vojáci chovají ve velké úctě.

Zaklínač 3: Divoký hon[]

V Zaklínači 3 se o osobnostech z Ban Ard, potažmo z Akademie Ban Ard, dozvídáme hlavně nepřímo.

Zápis do deníku[]

Na východ od Redanie leží ta nejmladší ze severních říší - rozsáhlý a hustě zalesněný Kaedwen. Jeho hlavním městem je Ard Carraigh, ale skutečnou perlou království je beze sporu Ban Ard - který se do této poněkud neotesané říše hodí jako kvádr do kulatého otvoru.

Poznámky[]

  • Jméno města je ve starší mluvě, ale význam je vcelku nejasný . Možná něco jako Horská Vesnice?
  • V Zaklínači 2 lze najít zbroj z Ban Ardu na golemovi v jeskyni pod Henseltovým táborem.
  • V Zaklínači 3 je také zbroj z Ban Ard.
Advertisement