Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Baldwin Thyssen byl králem Koviru a Povissu a příslušník dynastie Thyssenidů. Jeho otcem byl král Esteril Thyssen a jeho matkou Agnes z Aedirnu. Byl pojmenován na počest svého pra-pradědečka, krále Baldwina Aedirnského. Za ženu si vzal Blanku z Malleore, se kterou zplodil syna Esterada.

Život[]

Baldwin žil a panoval v období komplikovaném jak pro království Koviru, tak pro dynastii Thyssenidů. Strhly se krvavé boje o moc, jako první vypukla válka o dědictví povisské, kdy Rhyd vyhlásil nezávislost, čímž zpochybnil vládnoucího krále. I tak ji ale pro osamostatněný Poviss získal, stejně jako ji získala i Východní Marka (která se sice rozpadla na drobná knížectví a vévodství, ale později se spojila v takzvanou Hengforskou Ligu).

V Koviru samotném pak proběhl převrat, během něhož se markrabě Idi chopil moci a koruny, svrhnuv z trůnu vládnoucího Baldwina. Tak byla dynastie Thyssenidů poprvé v dějinách království nucena prchnout. Během útěku ze země Baldwin neočekávaně zemřel, zanechav za sebou syna Esterada, který pro rodinu získal Kovirský trůn zpět během převratu známého jako Noc pochodní a nožů.

Advertisement