Augusta Wagner byla čarodějkou, sestrou Nory Wagner a absolventkou magické univerzity zvané Arethusa, nacházející se na ostrově Thanedd. Podobně jako Leticia Charbonneau patřila do skupinky mágů, kteří na žádost Goidemara pomáhali zjistit, které z tzv. Houtborgských trojčat bylo dítětem Falky.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.