FANDOM


Armeria je pevnost v Sodden na řece Chotle, která zde vtéka do řeky Iny, jižně od staré cesty.Během války s Nilfgaardem zde sídlily temerské jednotky, jejichž hlavní síly se soustředily u Mayeny. Proto byla pevnost součástí linie Widort-Carcano-Armeria, ke které se nilfgaardské jednotky snažily dobojovat.

Na této pevnosti byli vězněni Geralt s Marigoldem, když je zajal maršál Vissegerd, který se domníval, že Geralt využil zmatku během útoku na Cintru, unesl Cirillu, prodal ji Emhyrovi a nyní sloužil jako nilfgaardský špeh. Za tyto zločiny je hodlal popravit. Hrabě Daniel Etcheverry se snažil přimluvit se alespoň za trubadúra, ale Vissegerd neustoupil. Nakonec je zachránil až Regis. Díky němu se dostali z vězení a hodlali se vyplížit z pevnosti. Narazili však na patrolu, která vyvolala poplach. Naštěstí pro ně v ten moment přišel nilfgaardský útok na pevnost.

Z místa soustředění u Drieschotu jsme se pohnuli v noci ze čtvrtého na pátého srpna. Rozkaz všem jednotkám zněl: dosáhnout linie Widort-CarcanoArmeria, získat kontrolu nad brody přes Inu, ničit jednotky nepřítele, ale vyhýbat se větším ohniskům odporu. Zakládáním požárů, zvláště nočních, osvětlovat cestu divizím IV. armády, šířit paniku mezi civilním obyvatelstvem a vyvolat ucpání dopravních tepen v týlu nepřítele uprchlíky. Předstíráním obchvatných manévrů tlačit relativně malými silami nepřátelská vojska do skutečného obklíčení. Exemplárními eliminacemi vybraných skupin zajatců a civilního obyvatelstva vzbuzovat strach, vyvolávat paniku a podrývat morálku nepřítele. Výše uvedené úkoly splnila brigáda s mimořádným služebním nasazením.

Elan Trahe: Za Císaře a za vlast.
Cesta bojové slávy VII. daerlanské jízdní brigády

—str. 189, Křest ohněm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.