Ardal aep Dahy, dříve jeden z nejvěrnějších dvořanů imperátora Ferguse var Emreise, později po převratu věrný stoupenec Emhyra var Emreise .

Životopis[editovat | editovat zdroj]

Ardal Aep Dahy patřil mezi nejvěrnější dvořany imperátora Ferguse var Emreise. Poté co proběhl převrat Uzurpátora , který vedl ke smrti Ferguse var Emreise a odstranění rodu Emreis z trůnu, pomohl vévoda Ardal Aep Dahy mladému Emhyrovi var Emreis tím, že ho na týden ukryl, Emhyr pak následně mohl uniknout za hranice říše.

Velitel partyzánů[editovat | editovat zdroj]

Uběhlo kolem 20 let, v roce 1257, v Nilfgaardu probíhal proti Uzurpátorovi boj formou partyzánského odporu vedeném stoupenci rodu Emreis. Tento odpor vedl tajně vévoda Ardal Aep Dahy se skupinou schopných důstojníků, nakonec se jim podařilo porazit Uzurpátorovy síly. Ačkoliv byl společně s mágem Vilgefortzem nástrojem k odstranění Uzurpátora z trůnu a dosazení k moci Emhyra var Emreise, byl stejně jako mnoho dalších šlechticů a členů cechu obchodníků později unaven válkami proti severním královstvím, které císař Emreis vedl. Neboť předešlé tažení vedlo k porážce.

Rozkol s Císařem[editovat | editovat zdroj]

Další krok, kterým si císař popudil tohoto významného šlechtice proti sobě bylo, že se císař rozhodl oženit se s Cirillou z Cintry místo toho, aby si vzal některou z jeho dcer. Tehdy se rozhodl připojit se ke spiknutí, ve kterém figurovali také Joachim de Wett, hrabě d'Arvy, Berengar Leuvaarden, hrabě Broinne a Stefan Skellen. Tato skupina konspirátorů se rozhodla odstranit Emhyra z císařského trůnu a dosadit na jeho místo Morvrana Voorhise.

Generálem výhodní skupiny[editovat | editovat zdroj]

Mezitím byl Ardal Aep Dahy pověřen Emhyrem velením nad východní skupinou armády. Měl za úkol dobýt Aedirn, Lyrii a Rivii. Jednou vydal Ardal Aep Dahy rozkaz své bojové skupině Vreemde (které velel stejnojmenný důstojník) v Lyrii dobýt město Dravograd. Vreemde úkol však nesplnila protože samotná královna Meve, vracející se z Hagge s malou armádou, město dokázala ochránit. Nicméně Meve, královna Lyrie a Rivie, netušila, že v době její nepřítomnosti se její poradce hrabě Caldwell společně s jejím synem Villemem rozhodli spojit se s Nilfgaardem a uspořádat převrat na její sesazení. Na trůn měl být dosazen Villem. Když se vrátila do svého hlavního města, byla uvězněna. Meve se sice podařilo uniknout, ale země byla jejím synem Villemem a hrabětem Caldwellem vydána Nilfgaardským silám Ardala Aep Dahy. Ti bez boje zemi obsadili.

Střet s vojsky královny Meve[editovat | editovat zdroj]

Královna Meve však neseděla se založenýma rukama a odmítla se vzdát. V Aedirnu se jí dostalo pomoci od krále Demavenda, další síly nasbírala v Mahakamu, dokonce i v bažinatém Angrenu. Nasbírala dostatečnou sílu, se kterou zahájila rozsáhlou guerillovou válku s Nilfgaardskými jednotkami. Ardal Aep Dahy poslal jednoho svého špeha jménem Gwalter aep Llwynog, aby se infiltroval do armády královny Meve. Podařilo se mu to pod jménem Xavier Lemmens. Díky jeho zprávám usoudil generál Dahy, že Meve je vážným ohrožením pro jeho vojenské operace v oblasti. Nařídil proto svému špionovi, aby královnu zavraždil, avšak to se mu nepovedlo a Gwalter aep Llwynog byl sám zabit. Meve ve svém boji byla úspěšná a nakonec v čele již mocné armády začala s osvobozováním své země. Nejprve byl od Nilfgaarďanů očištěn venkov a nakonec vytáhla do hradu Rivia, který se tyčil ve stejnojmenném městě Rivie. Zde momentálně sídlil i štáb Ardala Aep Dahy, odkud řídil operace své armády. Královně se podařilo od Nilfgaarďanů město osvobodit, avšak Ardal Eap Dahy uprchl.

Bitva u Aldersbergu[editovat | editovat zdroj]

Uchýlil se do Aldersbergu, kde se snažil opět seskupit své síly k dalšímu protiútoku. V té době proběhla slavná bitva u Brenny, kdy sjednocená království severu porazila Nilfgaard. Král Henselt  z Kaedwenu a král Demavend III z Aedirnu okamžitě vyslali posily ke královně Meve, aby mohla porazit Nilfgaard u Aldersbergu (Aldersberg byl v té době v troskách, neboť na začátku invaze zde byla svedena bitva, ve které byla vojska severního království poražena). Z počátku se zdálo, že dojde k velmi krvavé bitvě pod velením odhodlaného Ardala Eap Dahy, který si chtěl vyrovnat s Meve účty, ovšem Nilfgaardský generál byl údajně otráven jídlem a zemřel.

Odhalené spiknutí[editovat | editovat zdroj]

Celá tato travičská epizoda se odehrála nedlouho poté co Nilfgaardský důstojník jménem Caldwyn předal do rukou generála Ardala Eap Dahy dopis, nebo spíše ultimátum, podepsaný císařem Emhyrem var Emreis. Ten se měl dozvědět o spiknutí proti němu, dopis byl doprovázen i lahvičkou jedu. Bez tohoto velitele nebylo pro vojáky Severních království těžké Nilfgaarďany porazit, a tak se druhá bitva o Aldersberg nesla ve vítězném duchu Severních království. Nedlouho poté, začátkem dubna 1268, byl podepsán Cintránský mír.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.