FANDOM


Dívka z Cintry, pocházela z nemanželského poměru jednoho tamního aristokrata. Bez podpory rodičů vyrůstala v chudobě a od mala byla zapojena do nejhrubšího světa násilí, loupeží a sexuální zvrhlosti. Když se jí podařilo utéci pedofilním kněžím, přidala se k bandě lupičů vedené Slavíkem a později potkala náhodou zaklínače Geralta.

Navzdory své minulosti měla dobré srdce, hluboce Geralta obdivovala a přidala se k němu při jeho putování za Ciri. Byla proslulá svou stále dobrou náladou a sprostým a vyzývavým chováním.

Angoulême umírá v objetí Ciri na hradě Stygga po vykrvácení z velké a hluboké rány způsobené partyzánou jednoho ze strážců hradu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.