Zaklínač Wiki
Advertisement

Alvin byl chlapec, kterému se podařilo utéct před útokem barghestů , což stálo žívot jeho adoptivní matku. Následkem šoku začal předpovídat budoucnost a vyslovil Ithlinino proroctví . Předpokládá se, že Alvin je zřídlo s magickými schopnostmi, které neumí ovládat. 

Alvin žil s Abigail , dokud ho nesebralVelebný pán , zatímco pro Abigail bral vodu. Kazatel dal sirotka skupině poskoků Salamandry , která požadovala, aby obyvatelé Podhradí vydávali jejich děti. 

Ve třetí Kapitole Geralt najde Alvina po druhé. Tentokrát je držen v Lebedovo lazaretu , dokud není znovu unesen Salamandrou. Ve čtvrté Kapitole najde chlapce po třetí v Bahnicích .

Úkoly[]

Zápisy do Deníku[]

Chlapec jménem Alvin zázrakem přežil útok barghestů, při kterém zahynula jeho adoptivní matka. V šoku začal věštit a vyslovil Ithlinino proroctví. Myslím, že ten hoch je magickým zřídlem - má schopnosti, které neovládá.

Alvin žil s Abigail, dokud ho vědma nedala velebnému. Kněz předal sirotka hrdlořezům Salamandry, kteří chtějí, aby jim obyvatelé podhradí dávali své děti. Zabil jsem bandity a Alvina osvobodil.

Pokud Geralt opouští Alvin s Triss:
Znovu jsem potkal Alvina, tentokrát ve Wyzimě. Triss i Shani se chtěly o hocha postarat, po delším rozmýšlením jsem ho dal na starost Triss.

Pokud Geralt opouští Alvin s Shani:
Znovu jsem potkal Alvina, tentokrát ve Wyzimě. Triss i Shani se chtěly o hocha postarat, po delším rozmýšlením jsem ho dal na starost Shani.

Bez ohledu:
Alvin zmizel a nešel se ve vesnici Bahnice, kde ho přijal mladý pár. Chlapcovy divoké magické schopnosti o sobě stále dávají znát, ale amulet, který jsem Alvinovi předal od Triss, by je měl tlumit.

Hoch si mě velmi oblíbil. Během pobytu v Bahnicích za mnou všude chodil a ptal se mě na spoustu věcí. Moje odpovědi ho uváděly do vytržení. Myslím, že Alvin dokáže cestovat časem a prostorem. Ty schopnosti však neovládá a objevují se pouze ve stresu.

Když se v Bahnicích objevila vojska Řádu, stal se Alvin rukojmím elfů. Během boje, který vypukl, se chlapec tak vyděsil, že pomocí svých nezvyklých schopností zmizel. Pořád ale doufám, že ho ještě najdu.

Advertisement