FANDOM


Books Generic quest item

Ain Soph Aur
Gnómský traktát

"Deset základů světa. Deset jest kamenů uhlíkových. Z těch deseti povstalo vše. Ty, jenž hledáš, otevři oči, propátrej paměť a najdeš.

Moudrý jest ten, který ví, kam vede stezka, po níž kráčí. Podělí se o moudrost, když ho požádáš. Ten, kdo získal vládu nad obrovským bohatstvím, má v srdci dar soucitu. Sám v srdci lásky nemáš, má ji ta, která zná milosrdenství a umí milovat. Pokud jsi byl slepý, propátrej paměť. Soumračná a nebezpečná jest cesta do slíbeného Království. Tři bohyně, dívka, matka, stařena. Tré obličejů, tré milosrdenství. Porozumění, síla, sláva. Za cenu oběti a modlitby. Základ ukrytý hluboko v hlubinách, nedej se svést z cesty bludným ohněm. Až překonáš smrt, získáš odměnu. Vítězství můžeš získat jedině v boji s jeho strážcem. Ten, který převádí přes meandry tajemství, ti věnuje korunu vědomí. Na konci tvé cesty. Přijmeš a porozumíš. A to, co jest zamčené, se stane otvorem.

Zde jest deset jmen: moudrost: Chocc'mah, porozumění: Veen'ah, láska: Kezath, soucit: Tipperath, síla: Ghe'vrath, vítězství: Neh'tza, sláva: 'Oth, základ: Y'esath, království: Maal'kad, Koruna: Keth'aar."

Zápisy do Deníku Editovat

Lokace: Mágova věž

Cena Editovat

 Nákup Prodej
300 Items Oren  neprodejné 

Poznámky Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.