FANDOM


Adamův dům je napravo od Alininy chaty v Bahnicích. Zamilovaný "básník" tráví zde, nebo v Polích, většinu času kvůli své milované, která je často na maliní. Když je doma, může zde zaklínač složit hlavu přes noc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.