100px-COA Jamurlak.png

Abrad byl vládcem království Jamurlak, jeho vláda byla poznamenána jeho zuřivostí a krutostí. S oblibou nechal mučit své příbuzné a popravovat nelidi ve středu své země. S největší pravděpodobností byl zavražděn. Abrad byl znám svým pokročilým věkem, měl již stářím svraštělou kůži, jenž byla poznamenaná jeho hněvem a krutostí. Neměl jediný zub. Údajně nemohl ani usnout, pokud nebyl v jeho přítomnosti nikdo umučen k smrti. Měl se narodit někdy v roce 1150. Zabil všechny své příbuzné a v šílenství vybil půl své země. V mládí byl však velkým proutníkem a ohnul skoro každou ženu se kterou přišel do styku dokonce se mu říkalo "Abrad přeříz děvku". Po jeho smrti jeho země připadla Redanii,

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.