FANDOM


Abdankbyl duševně zaostalý syn proslulého krále Dezmoda a jeho nástupce na temerský trůn. Vládl v první polovině 9. století.

Jeho dvorním čarodějem, rádcem a prakticky opravdovým vládcem byl Raffard Bílý.

Život Editovat

Jeho vláda nebyla pro Temerii nikterak lehkým obdobím. Nejprve vypukla tzv. šestiletá válka, ve které Abdank společně se svými vazaly bojoval proti Cintře o vládu nad územími kolem středu řeky Jarugy. Válka se časem stala úmornou pro obě strany, dokud se čarodějovi Raffard Bílý nepodařilo usmířit oba krále a přesvědčit je, aby jednali o mírové smlouvě. To pro čaroděje znamenalo značný kariérní růst: král mu dokonce nabídl korunu. Přeci jen, Abdank byl přezdíván Král Imbecil či Král Idiot. Raffard v ušlechtilém gestu tuto nabídku odmítl, přijal však pozici hlavního rádce, která mu prakticky zaručovala opravdovou moc. Raffard byl tak faktickým vládcem Temerie.

Aby Raffard udržel krále Abdanka mimo zájmy politiky, udržoval v něm nadšení pro alchymii. Do Vizimy, hlavního města Temerie, bylo sezváno velké množství alchymistů ze vzdálených koutů Kontinentu pod příslibem slávy a bohatství. Abdank po nich chtěl jediné: proměnit olovo ve zlato. Kdo neuspěl, skončil na popravišti. Brzo se však nevděčný uděl rozkřikl, a tak se začali alchymisté Temerii velkým obloukem vyhýbat.

Poté, co byl Raffard jako odpůrce vznikající instituce Čarodějné Kapituly popraven čaroději (někdy mezi lety 830839), se Abdank snažil i nadále zmatečně vládnout. Po několika málo letech však umřel bez mužského dědice. To vyústilo v dlouhou, místy přerušovanou válku, mezi Mariborskou a Ellanderskou větví Temerské dynastie. Tyto opakující se válečné střety se do dějin zapsaly jako válka dýk.

Zajímavosti Editovat

  • Abdanken znamená v němčině odstoupit.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.