FANDOM


A je říčka v Dolním Soddenu a Brugge. Jedná se o severozápadní přítok Chotly, která začíná v Mahakamu. Dalším přítokem je říčka O.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.