FANDOM


7th Daerlan Brigade soldier by Paweł Moszczyński
7. Brigáda z Daerlanu byla největší divizí 4. armády kavalérie, která spadala pod Nilfgaardské vojsko, kterému velel generálmajor Markus Braibant. Brigáda samotná byla pod velením Elana Traho. Složená byla z:

Bitevní skupina Morteisen

Bitevní skupina Sievers

Bitevní skupina Vreemde

7.Dearlenská brigáda společně s brigádou Nauzicaa, byla poslední vojenskou silou vrženou v bitvě u Brenny ze strany Nilfgaardu. V čele s polním maršálem Menno Coehoornem se předpokládalo, že tyto jednotky roztrhnou armády severu, proniknou za nepřátelské linie a pak opět zaútočí zezadu. Toto úsilí však přišlo vniveč, neboť se jim překvapivě postavila chudě vyzbrojená, ubohá pěchota pod vedením voivody Bronibora. Pěchota zdržela Nilfgaardskou kavalérii a nepustila je navzdory těžkým ztrátám. Od tohoto okamžiku, byla porážka Nilfgaardu nevyhnutelná.

Ve znaku měla tato brigáda štíra.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.