Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Tw3 griffinschool.png

Škola gryfa – jedna ze zaklínačských škol.

Škola Gryfa je někdy označována také za školu Orla. Jedná se o školu zaklínačů, která se nachází na území Koviru a Povissu v Kaer Seren, pevnosti, která se nachází u moře na konci horského pohoří – Dračích hor (*1).

Tato zaklínačská škola, byla jedním z odštěpků zaklínačského řádu, který vytvořil Alzur a Cosimo Malaspina v 10. století. Gryfové, se jako škola z větší části držela rytířského kodexu a dodržovala etiketu vysoké společnosti. Tím se snažili zvýšit hodnotu Zaklínačského cechu. Především tato škola se zapříčinila o vybití většiny dračí populace. Své jméno tato škola získala poté, co vybila takřka všechny Gryfy v Kovirských horách, jenž působili raným osadníkům veliké potíže (*1).

Stejně jako jiné školy Zaklínačů i tato měla rozsáhlou knihovnu, obsahovala např. Liber Tenebrarum (kniha stínů) kterou napsal Silvester Bugiardo. Tuto knihu měl v oblibě Starý Keldar, zaklínač, jenž měl na starosti ve škole Gryfa vzdělání, navíc byl také velmistrem této školy . Škola byla po staletí vysoce respektována a to nejen pro jejich studium magie a bojových stylů. Jejich neochota sdílení vědomostí však způsobila, že se na ní snesl hněv mágů a ti proti nim brojili a špinili jejich jméno. V jejich mstivém tažení byla většina těchto zaklínačů zabita a pevnost Kaer Seren pobořena. Pravděpodobně kvůli tomu byl zaklínač Coën, jenž pocházel z této školy, nucen trávit zimu v Kaer Morhen, místo své domoviny. (*1). Škola Gryfa používala středně těžkou zbroj která zesilovala intenzitu znamení nositele, což dokazovalo, že její učedníci se specializovali na používání magie. Oproti jiným školám, měly také vyšší standardy na společenskou etiketu.

Zaklínači:

Coën

Jiří z Kagenu (Drakobijec)

Jerome Moreau

Havran (podle indicií zřejmě patřil do školy Gryfa)

Starý Keldar – velmistr (1*)

Poznámky:

(1*) = Tyto informace pochází z povídkové knihy Szpony i kły (Claws and Fangs) kterou publikovalo nakladatelství superNOWA. Jedná se o kolekci krátkých povídek ze světa zaklínače vydaných k 30. výročí Zaklínače. Poznámka na zadní straně obalu je od samotného Andrzeje Sapkowskiho. (Příběhy se setkaly s smíšeným ohlasem. Andrzej Sapkowski řekl, že je přečetl s potěšením a že někteří autoři se mohou stát velkými spisovateli; připustil však, že četl jen některé z příběhů. SuperNOWA se také stala terčem kritiky v tiskových a společenských médiích za to, že se dopustila klamavého uvedení, kde použila Sapkowskiho příjmení stejným způsobem, jako by to psal on sám).  Co se týče lokality školy Gryfa, byla použito místo z knihy Claws and Fangs. The Witcher Role-Playing Game, the Wiedźmin: Gra Wyobraźni zasazuje Gryfy do Amellských hor, to ovšem již zřejmě neplatí, protože se Amell stal domovem školy Medvěda (CD Projekt Witcher).

Další kusé informace pak pocházejí ze hry Zaklínač 3 a jejich datadisků.


Další zaklínačské školy []

Advertisement