Secondary quests.png

Sigfried po vás chce, aby jste zjistil proč mizí lidé na hřbitově.

Úkol není možné dokončit, pokud jste již dokončili úkol Ozvěny minulosti.

"Našel jsem vrahy, ale zároveň stojím před krutou volbou: buď je zabiju, nebo radši zachráním lidi, které nechali v kryptě napospas ghůlům. Obojí udělat nemohu - musím se rozhodnout co je důležitější."

Návod[editovat | editovat zdroj]

Sigfried vás pošle na hřbitov, kde máte zjistit proč mizí lidé. Po vstupu z Chrámové čtvrti (existuje i cesta z Kupecké čtvrti) na hřbitov se můžete vydat doleva, nebo doprava. Když se vydáte doprava po chvíli dojte do rozvaliny uprostřed hřbitova, kde najdete ghůla Vetalu. Nejdříve vás udiví, že umí mluvit, ale po chvíli se budete muset rozhodnout jestli ghůla zabijete nebo ne. Když zvolíte ano, tak zde úkol končí a vy obdržíte (200 orénů  + 2500 XP). Když ale ghůla necháte žít prozradí vám, že skutečnými vrahy je komando Scoia'tael. Vy se tedy vydáte dál po cestě až narazíte na ono komando (Kdyby jste na začátku zvolili cestu doleva kompletně se Vetalovi vyhnete a setkáte se s komandem ihned). Když začnete rozpravu s komandem prozradí vám, že dole v kryptě je uvězněno pět lidí s ghůly. Budete si muset vybrat, zdali povraždíte komando, nebo zachráníte lidi. Posléze se vracíte k Sigfredovi. Pokud jste zvolili zachránu lidí, Sigfried bude spokojen a vy obdržíte (400 orénů  + 4500 XP). V případě, že jste zvolili možnost zabití komanda, tak Sigfried nebude spokojen a vy obdržíte jen (100 orénů  + 3500 XP). Tento úkol je třeba ukončit ještě před začátkem úkolu Velká bankovní loupež. Poté nebude možno již se Siegfriedem mluvit.

Fáze[editovat | editovat zdroj]

  1. Hřbitov
  2. Komando / Mluvící ghůl
  3. (Volba / Vetala zabit)
  4. Záchrana lidí / Bojovat s elfy
  5. Sigfried spokojen / Sigfried nespokojen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.