FANDOM


Primary quests
Na konci I. kapitoly, po bitvě s Bestií se Geralt a Shani vydávají k bráně Wyzimy za Mikulem. Ten však Geralta zradí, obviní z vražd a nechá strážemi zajmout. Kapitola II. tak začíná probuzením se v žaláři s hrstkou spoluvězňů. Nutno podotknout, že Geralt u sebe nemá žádné vybavení, nasbírané v Prologu a I. aktu a až do konce úkolu je mít nebude.

Návod Editovat

Aby se úkol mohl iniciovat, je zapotřebí promluvit s Elfím trestancem sedícím v rohu místnosti a zahrát si s ním kostky. Hned po skončení hry, nehledě na výhru nebo prohru, přijde Vincent Meiss a sdělí všem přítomným, že král Foltest udělí milost tomu, kdo porazí ve stokách kuroliška.

Běžný obyvatel městské šátlavy si může plést kuroliška s přerostlým kohoutem, proti kterému lze vyrazit se zrcátkem. Není proto divu, že se najde nadšenec, který se chce s tímto minimálním rizikem utkat. Geralt tak musí zápasit s místním dobrovolníkem, Silákem, v pěstním boji o možnost vydat se do stok a zabít kuroliška.

Po úspěšném pěstění Geralt dostává stříbrný meč, o kterém se od Šémka mimoděk dozví, že jej vlastnil překupník Talar (což vede k zahájení úkolu Paměť meče). Dostane i pár lektvarů a míří do stok. Tam narazí na pár utopenců a rytíře Řádu planoucí růže, Sigfrieda.

Sigfried nabízí spojit síly proti kuroliškovi, najít jej a zabít společně. Ať už se Geralt rozhodne přijmout pomoc nebo pracovat sám, kuroliška nachází v uličce, vzhledem stejné, z jaké přišel Sigfried, avšak na druhé straně stok. Když se necítí zrovna orientovaně, použije mapu, kde je přesně vyznačeno, kam má jít. 

Boj s kuroliškem je patrně nejsnazší rychlým stylem, kterým se dá předejít velkému počtu oslepení od kuroliška. Při troše štěstí je možné kuroliška dorazit jedním sekem po úspěšném omráčení Aardem

Mrtvý kurolišek spustí sekvenci dialogu se Sigfriedem (znovu nehledě na to, zda Geralt jeho pomoc přijmul nebo ne). Řekne Geraltovi o východu ze stok a současně ho k němu dovede. U východu po malé výměně zdvořilostí je přepadnou dva Vrazi. Nejsou výzvou. Po zabití se Geralt se Sigfriedem rozloučí a míří ze stok. 

Úkol končí vyzvednutím věcí u Šémka v šatlavě na druhé straně města. 

PoznámkyEditovat

  • I když k tomu úkol nabádá, pro pokročení v úkolu není nutné z kuroliška brát žádné věci.
  • Chyba v návaznosti textu: i když je úkol Nestvůra ve stokách a trofej předána Vincentovi, Šémko zaklínačovi radí, aby Vincentovi zanesl hlavu kuroliška.
  • Pokud se Geralt vydá zabít kuroliška sám, získá 1000 XP, pokud půjde se Sigfriedem, ziská 800 XP.

Fáze Editovat

Vítězství Editovat

Porazil jsem hrdlořeza. Teď můžu jít do stoky, změřit síly s kuroliškem. Musím si o tom promluvit s Vincentem.

  • Musím si promluvit s Vincentem.

Meč Editovat

Dostal jsem od Šémka stříbrný meč. Až zabiju kuroliška, mám se u něj přihlásit o svoje věci.

  • Šémko mi dal stříbrný meč.

Hnízdo kuroliška Editovat

Se Sigfriedem:

Rozhodl jsem se spojit síly se Sigfriedem. Společně se nám bude snáz bojovat, a kromě toho tak získám vděk Řádu planoucí růže. Musím ve stokách najít hnízdo kuroliška a zabít ho.

Bez Sigfrieda:

Sigfried chtěl bojovat s kuroliškem společně. Odmítl jsem. Bílý vlk bojuje sám. Hádám, že Sigfried teď svým nadřízeným nahlásí, že jsem s ním nechtěl spolupracovat. Musím ve stokách najít hnízdo kuroliška a zabít ho.

  • Musím ve stokách najít hnízdo kuroliška a zabít ho.

Trofej Editovat

Se Sigfriedem:

Kurolišek je mrtvý. Sigfried mi hodně pomohl. měl bych si vzít hlavu kuroliška jako trofej. Je načase vrátit se nahoru. Stoky nemám zrovna v lásce, nejspíš kvůli tomu smradu.

Bez Sigfrieda:

Kurolišek je mrtvý. Měl bych si vzít jeho hlavu jako trofej. Je načase se vrátit nahoru. Stoky nemám zrovna v lásce, nejspíš kvůli tomu smradu.

  • Měl bych si vzít hlavu kuroliška jako trofej a vylézt ven ze stok.

Bandité Editovat

Napadlo nás několik banditů ze Salamandry. Kde se tady vzali? Musím konečně vylézt ven ze stok.

  • Musím konečně vylézt ven ze stok.

Věci v úschově Editovat

Sigfried mi dal klíč od východu ze stok. Za nimi čeká Wyzima i se všemi nebezpečími. Nemůžu vejít do města jen tak halabala. Hned jak se dostnau ven, zajdu za Šémkem a vezvednu si svoje věci.

  • Až se dostanu ven ze stok, musím si zajít za Šémkem pro svojě věci.

Vrácené věci Editovat

Moje věci jsou v truhle ve vězení. Doufám, že si Šémko nenechal něco na památku. Taky mi poradil, abych zašel za Vincentem a přihlásil se o odměnu za hlavu kuroliška.

  • Musím si vzít svoje věci z truhly a zanést hlavu kuroliška Vincentovi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.