FANDOMOpis: Edit

Tento olej je taktiež označovaný ako baziliškova záhuba. Je smrteľne jedovatý pre všetky plazy a dokonca i bazilišok, sám jedovatý skrz na skrz a odolný voči všemožným jedom, neodolá rane mečom, ktorého ostrie je pokryté týmto olejom.

Efekt: Edit

Čepeľ natretá Olejom proti ornitodsurom zvyšuje útok proti ornitosaurom. Útok je zvýšený o 100%.

Knihy: Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.