FANDOM


Lan Exeter je zimné sídlo kovirských kráľov. Leží v ústi rieky Tango, je vybudované na vode, mesto honosných tried a ulíc. Tu nájdete nemenej honosné vodné kanály. Najväčším a hlavným z nich je Veľký kanál. Pri ňom ležia sídla Admirality, Kupeckej gildy a Palác Kultúry a Umenia. Na konci sa nachádza palác Ensenada, sídlo vládnuceho rodu Thyssenidov. Lan Exeter je obchodné centrum severu, hlavne čo sa týka námorného obchodu, môže smelo súperiť s Novigradom. Mesto odráža bohatstvo Koviru, prúdia sem k spracovaniu suroviny z celej zeme, žijú tu jedny z najzručnejších remeselníkov sveta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.