Zaklinac Wiki

Kovir a Poviss je meno kráľovstva ktoré sa nachádza najsevernejšie zo všetkých známych takzvaných Severných Kráľovstiev. Pod jeho korunu patria aj Talgar, Narok a Velhad. Kovir je najbohatšie zo všetkých severných kráľovstiev. Svoje bohatstvo získal hlavne vďaka námorného obchodu a zlatým baniam. Vojsko Koviru tvoria prevažne žoldnieri z iných zemí, ktorých si Kovir môže vďaka svojmu bohatstvu dovoliť.

Kovir bol kedysi vazalom Redanie. Od jeho nadvlády sa odpútal porazením Redanskej armády, ktorú vyslal kráľ Radovid III, aby tak potrestal Kovir za neplatenie daní. Pôvodne vládol v Kovire rod Trojdenidov, po jeho vymretí sa chopili vlády Thyssenidi. Tí vládnu až dodnes, až na krátke obdobie vlády vzdorokráľa Idiho, ktorý bol porazený. Posledný známy vládca je Esterad Thyssen, ktorý sa veľkou mierou finančne podieľal na porazení Nilfgaardu. Jeho manželkou bola Kráľovná Zulejka, spolu s ňou mal syna Tankreda.

Mestá

Kategória:Kráľovstvá