FANDOM


Gnome RPG

Gnóm v Wiedźmin: Gra Wyobraźni PnP RPG. Illustrácia od Jarosław Musiał.

Gnómovia sú jedna z ľudských rás. Gnómovia boli púrvou rasou na Kontinente a spolu s Trpaslíkmi a Elfami sa volajú Staršie rasy. Gnómovia sú menší a slabší ako Trpaslíci, ale tak isto silný, len ešte pružnejší a ohybnejší. Môžete ich ľahko rozpoznať od trpaslíkov a Polovičníkov pre ich dlhé nosy.

Veľa gnómov žije v Mahakame spolu s trpaslíkmi, aj keď niektorý obývajú pohorie Tir Tochair. Sú výborný kováči a metalurgovia, a ich gwyhyrové meče sú považované za najlepšie na svete.

JednotlivciEdit

Dôležití gnómovia Edit

Ostatní známi gnómovia Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.