FANDOM


Brokilon- les smrti. Leží medzi Brugge, Verdenom, Dolným Soddenom a Temeriou. Málo kto má dosť odvahy doň stúpiť. Prales [[Brokilon obývajú hlavne [[dryády, ale nie sú ani zďaleka jediným nebezpečenstvom, na ktoré môžete naraziť. V Brokilone žije mnoho rozličných tvorov, ktoré už nežijú nikde inde na svete. Srdcom Brokilonu je dolina Duén Canell, mesto dryád, v ktorom sídli vládkyňa Brokilonu, striebrovlasá Eithné.

Zvyky Edit

Drýady nerúbu stromy, všetky domy ktoré sa v Duén Canell nachádzajú, sú zo živých rastlín. Dryády nemajú v láske ľudí. Ak nejaký pútnik zablúdil kedysi do Brokilonu, vystrelili blízko k nemu do stromu šíp. To znamenie hlásalo "Späť, už ani krok! Toto je Brokilon, územie dryád!“. Nevraživosť medzi ľuďmi a dryádami sa však časom stupňovala a tie od svojho zvyku najprv varovať upustili, teraz už strieľajú tak, aby človeka rovno zabili. Útočisko tu však našli elfovia, ktorí sú príbuzní dryád. Ich rozprášené komandá Scoia’tael, prenasledované ľuďmi, sa často uchýli pod ochranu Eithné. Názov odkazu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.