FANDOM


Ard Carraigh je od pradávna hlavné mesto Kaedwenu. Nachádza sa v lesoch na severe zeme, teda neleží na rozdiel od väčšiny ostatných hlavných miest na niektorej z dopravných tepien a nepatrí medzi najväčšie centrá obchodu. Najbohatšie mesto v zemi tvorí z Ard Carraighu ťažba nerastného bohatstva a najmä dreva. V 13. storočí tu, okrem vtedajšieho kráľa Henselta, sídlila aj známa čarodejnica Sarina Glewissig, členka lóže.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.