FANDOM


Allenker je súostrovie a zároveň zátoka niekde neďaleko Severných Kráľovstiev, pravdepodobne vo Veľkom mori. Počas mladosti tu Crach an Craite zo Skellige bojoval a niekoľko jeho nepriateľov skončilo na dne práve tunajšiej zátoky.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.